CÂU CHUYỆN VỀ GEN.C

Có thể bạn đã biết đến thuật ngữ Thế hệ X, Y, Z… (Generation X, Y, Z,…) là để chỉ những người thuộc các thế hệ sinh ra ở những giai đoạn khác nhau. Giữa các thế hệ có những giá trị hay mối quan tâm khác nhau nhưng có thể thấy họ vẫn có những sự tương đồng. Và ở đó, có một sự liên kết mới mẻ hơn, đó chính là Thế hệ C. Vậy C có nghĩa là gì:

C=X+Y+Z+…

Thế hệ C (Generation C) là sự tổng hòa của các hệ hệ X, Y, Z…, tựu trung lại ở các điểm chung nhất đó là: sự quan tâm (Care), kết nối (Connection), cộng đồng (Community) và sáng tạo (Creation). Và mối liên hệ gắn kết các thế hệ này là chính cà phê (Coffee).

Gen. C = Gen[eration] x C[offee]

Thế hệ Cà phê (Gen.C) không phân biệt tuổi tác, chỉ đơn giản là để chỉ những người yêu thích cà phê nói chung, nhưng theo cách riêng của mỗi người.